Aktualności

OPŁATY STARTOWE W PUCHARZE POLSKI W SEZONIE 2019 !!!

  • 30,00 zł - Puchar Polski Nordic Walking (za 1 edycję) od 1 stycznia 2019 roku
  • 20,00 zł - Puchar Regionalny Nordic Walking (za 1 edycję)

Ulgi w opłatach startowych:

  • 20 % - członkowie Polskiej Federacji Nordic Walking,
  • 50 % - emeryci, renciści, członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, studenci za okazaniem legitymacji, osoby niepełnosprawne z orzeczeniem (tylko na dystansie 5km),
  • bezpłatnie – dzieci i młodzież do 18 roku życia